Wang Xiao

Wang Xiao drew 1 card.

MSEM Masters: Legends