Koho Shoda

Koho Shoda drew 3 cards.

Nangjiao In Bloom