John Wu

John Wu drew 1 card.

Goliaths of Nangjiao