Aldo Katayanagi

Aldo Katayanagi drew 12 cards.

Feanav: The Apothecary's Progress

Beyond Our Ken

Worlds Away

Glacia: Hail to the Queen

Mious