Xiao Bo Tong

Xiao Bo Tong drew 3 cards.

Goliaths of Nangjiao