Vitaliy Smyk

Vitaliy Smyk drew 1 card.

Goliaths of Nangjiao