shizen1102

shizen1102 drew 1 card.

Monsters of Chikyu