Elle-Shengxuan-Shi

Elle-Shengxuan-Shi drew 1 card.

Aftermath